Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Zapraszamy na stronę projektu:

historia.psary.pl

jpeg1

jpg2

W poniedziałek (7 czerwca 2021) w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach projektu „Historyczne ścieżki gminy Psary”.

W spotkaniu wzięli/-ły udział :

Nazwa projektu: Historyczne ścieżki gminy Psary
Termin realizacji: 01.06.-31.11.2021 r.
Realizacja: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
Finansowanie: Muzeum Historii Polski - Patriotyzm Jutra 2021
Przyznana dotacja: 34 000 PLN

Spacery historyczne dla wszystkich zainteresowanych

W celu bliższego poznania historii miejsc opracowywanych w ramach projektu takich jak: kolej i klinkiernia w Gródkowie, klinkierowa architektura w Sarnowie, dworek w Malinowicach, czy kapliczka w Brzękowicach Dolnych zorganizujemy spacery historyczne prowadzone przez lokalnych historyków/historyczki dla mieszkańców/mieszkanek oraz uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenu gminy.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!