Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W poniedziałek (7 czerwca 2021) w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach projektu „Historyczne ścieżki gminy Psary”.

W spotkaniu wzięli/-ły udział :

Donata Łukasik ( działaczka społeczno-kulturalna, członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich w Będzinie i Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie)

Teresa Olesińska (Prezes Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Malinowic )

Grażyna Polasiak (założycielka Stowarzyszenia Kobiet 18+ VAT, wiceprezeska stowarzyszenia „Dobre ręce”, wieloletni pedagog)

Jacek Malikowski (prezes Oddziału Zagłębiowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, wiceprezes Rady Głównej SAP w Warszawie, wykładowca)

i osoby zaangażowane w realizację projektu z GOKu: Magdalena Hak, Agata Hofelmajer-Roś, Anna Korpak i Honorata Grudzień.

Spotkanie miało charakter informacyjny i służyło wprowadzeniu do tematu działań w projekcie.

IMG 8959m

fot. Honorata Grudzień

Dofinansowano w ramach:

patriotyzm muzeum pasek

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!