Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Spacery historyczne dla wszystkich zainteresowanych

W celu bliższego poznania historii miejsc opracowywanych w ramach projektu takich jak: kolej i klinkiernia w Gródkowie, klinkierowa architektura w Sarnowie, dworek w Malinowicach, czy kapliczka w Brzękowicach Dolnych zorganizujemy spacery historyczne prowadzone przez lokalnych historyków/historyczki dla mieszkańców/mieszkanek oraz uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenu gminy.

 

Plan i tematy wycieczek:

 

SPACERUJĄC PO SARNOWSKIEJ KLINKIERÓWCE

Przewodnikiem podczas spaceru będzie Dr n. hum. Jacek Malikowski socjolog, pedagog, geograf
i historyk, nauczyciel i wykładowca w latach 1983-2012, przewodnik turystyczny w latach 1988-2000, autor ponad 20 artykułów naukowych i 30 popularnonaukowych, autor i redaktor 13 książek, działacz społeczny, prezes Oddziału Zagłębiowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, wiceprezes Rady Głównej SAP w Warszawie, członek rady Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, radny gminy Mierzęcice.

Spacer będzie dotyczył historii powstania klinkierowych obiektów architektonicznych: droga, budynki mieszkalne.

Spacer odbędzie się w trybie pieszym.

Trasa zwiedzania:

 • plac przed Domem Dziecka św. Dominika Savio – miejsce zbiórki godz. 16:30

 • kościół Rzymskokatolicki pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza

 • skrzyżowanie ul. Głównej i Wiejskiej

 • wędrówka drogą klinkierową do rozwidlenia z trasą DK86

 • Ośrodek Kultury w Sarnowie

 Lokalny przewodnik przybliży nam m.in.;

 • historię powstania Domu Dziecka w Sarnowie

 • czym jest typ zabudowy wsi wielodrożnicowy

 • przyczyny trwałości drogi z klinkieru, układanego w jodełkę

 Uczestnicy: młodzież i osoby dorosłe

Termin: 27 sierpień, godz. 16:30-18:00

 

SPACER SZLAKIEM POMNIKÓW PRZYRODY OŻYWIONEJ I POMNIKÓW ANTROPOGENICZNYCH

 

BRZĘKOWICE DOLNE

 

Przewodniczką po Brzękowicach Dolnych będzie Grażyna Polasiak, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Kobiet 18+, wiceprezeska Stowarzyszenia „Dobre ręce”, liderka i innowatorka, aktywnie zaangażowana w pracę na rzecz środowiska lokalnego, autorka wielu publikacji w czasopismach branży edukacyjnej, jak również aktywna redaktorka bloga. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze edukacji, zarządzania oświatą, szkoleniem oświatowych kadr kierowniczych oraz pracy samorządowej. Nagrodzona m.in. Kryształem Kultury 2020

Promuje obiekty historyczne-antropologiczne i przyrodnicze w swojej miejscowości. Jest wegetarianką, propagatorką życia w zgodzie z naturą i jej ochrony. Regularnie uprawia nordic walking. Kocha muzykę, poezję i podróże.

Trasa zwiedzania będzie liczyła około 5 km i zostanie pokonana pieszo.

Trasa zwiedzania:

 • początek: Boisko Orzeł Dąbie

 • Legendarny buk na granicy Brzękowic i Malinowic

 • Krzyż przydrożny z 1921r.

 • Kapliczka „Pod Dzwonkiem”

 • Pomnik przyrody -lipa drobnolistna

 • Wapiennik

 • Wzniesienie Wał

Lokalna przewodniczka oprócz historii tych miejsc przybliży uczestnikom:

 • trasę pomników przyrody i działalności człowieka

 • legendę związaną z bukiem

 • architekturę kapliczki

 • symboliczne i społeczne funkcje kapliczki

  rolę dzwonnika dla lokalnej społeczności

 • rodzaje roślinności występujących na glebach wapiennych oraz pomnik przyrody (lipa)

 • zaprzeszłą działalność mieszkańców- obsługa wapiennika- pieca do wypalania wapna

Uczestnicy: osoby dorosłe – I termin,

uczennice i uczniowie ze szkół podstawowych – II termin.

Termin: 03 września, godz. 16:30-18:00 (osoby dorosłe)

20 września 10:00-11:30 (uczniowie szkoły podstawowej)

 

SZLAKIEM LINII KOLEJOWEJ OSOBOWEJ NR 183 I PIASKOWEJ P112.

Przewodnikiem podczas spaceru będzie Dr n. hum. Jacek Malikowski socjolog, pedagog, geograf
i historyk, nauczyciel i wykładowca w latach 1983-2012, przewodnik turystyczny w latach 1988-2000, autor ponad 20 artykułów naukowych i 30 popularnonaukowych, autor i redaktor 13 książek, działacz społeczny, prezes Oddziału Zagłębiowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, wiceprezes Rady Głównej SAP w Warszawie, członek rady Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, radny gminy Mierzęcice.

Celem spaceru będzie poznanie znaczenia historycznego i społecznego odcinka kolei normalnotorowej przebiegającej przez Gródków. Spacer w trybie pieszym. Istotne dla spacerowiczów będzie przybycie w obuwiu sportowym.

 Trasa zwiedzania:

 • miejsce zbiórki: vis-à-vis istniejącego b. budynku kolejowego; godz. 16:30

 • miejsce po byłej bocznicy do nieistniejącej kopalni „Wanda” i klinkierni

 • Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

 Lokalny przewodnik przybliży nam m.in.:

 • historię rozbudowywania szlaku kolei przebiegającej przez Gródków

 • rolę manewrowych i nastawniczych obsługujących pracę bocznicy kolejowej zakładu przeróbki łupku, klinkierni i tartaku

 • znaczenie materialne i symboliczne kolei normalnotorowej dla gminy Psary

 • rolę dróżników

Uczestnicy: młodzież i osoby dorosłe

Termin: 10 września, godz. 16:30-18:00

SPACER – DWOREK W MALINOWICACH

Przewodniczką po dworku w Malinowicach i okolicy będzie Teresa Olesińska - Prezes Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Malinowic.

Malinowice od samego prawie początku były wioską szlachecką z dworkiem położonym na wzgórzu otoczonym parkiem. Do dzisiaj pozostała jedna ściana dworu oraz budynki znajdujące się w otoczeniu dworu: stajnia/wozownia, brama główna i inne pomieszczenia gospodarcze.

Trasa zwiedzania będzie pokonywana pieszo.

 Trasa zwiedzania:

 • start: ul. Wiejska 1,

 • przystanek MZK,

 • osiedle Malinowice ul. Wiejska,

 • stacja uzdatniania wody,

 • bocianie gniazdo,

 • kaplica Matki Bożej Różańcowej,

 • dworek w Malinowicach,

 • koniec: Szkoła Podstawowa na ul. Szkolnej 21

 Lokalna przewodniczka przybliży nam:

 • historię i rolę dworku w Malinowicach

 • legendy związane z miejscowością

 • historię powstania kaplicy

 Uczestnicy: młodzież i osoby dorosłe.

Termin: 20 września, godz. 16:30-18.00

 

SPACER GRÓDKÓW – BYŁA KLINKIERNIA

Przewodniczką po byłej klinkierni w Gródkowie będzie Donata Łukasik działaczka społeczno-kulturalna, wieloletnia członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich w Będzinie i Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie.Współautorka książek historycznych oraz autorka licznych artykułów i publikacji. Inicjatorka spotkań i prelekcji literacko-historycznych. Liderka i kordynatorka proejktów historyczno-kulturowych. Z wyksztalcenia filozof, historyk, kulturoznawca.

Celem spaceru jest przypomnienie niezwykłej historii byłej klinkierni, i pokazanie że jest ona jednym z ważniejszych obiektów historycznych w naszej Gminie a konkretnie w sołectwie Gródków. Trasa zwiedzania będzie pokonywana pieszo.

 Trasa wycieczki od Szkoły Podstawowej w Gródkowie do byłej „Klinkierni” Gródków

 Szkoła Podstawowa -Wymarsz

 1. Kopalnia „Wanda” krótka Historia ze wskazaniem miejsca

 2. VII szyb wentylacyjny- Kopalni Grodziec

 3. Wyrobisko

 4. Staw

 5. Budynki mieszalne pracowników Klinkierni

 6. Gminny Ośrodek Kultury -jako dawny Dom Kultury

 7. Klinkiernia /historia zakładu na przestrzeni dziejów/

Wejście

-Omówienie map

-Zakład elektryczny

-kantorek

-stacja elektryczna

-hala (w której znajdowały się prasy, silos, piec obrotowy, piec do wypalania cegły klinkierowej.)

-magazyn urobku

- wyrobisko

-bocznica kolejowa

Lokalna przewodniczka przybliży nam nie tylko rolę klinkierni w dziejach historii Zagłębia
i Polski ale także dowiemy się m.in.:

 • jak wyglądały piece

 • jak przebiegał proces wypalania

 • do czego służyły prasy

 • o przypadkowym odkryciu kopalni węgla „Wanda” oraz szczątków szkieletów i naczyń glinianych z epoki brązu

 Uczestnicy: osoby dorosłe

Termin: 25.09.2021r. Godz. 09:15

Uczestnicy: uczennice i uczniowie ze szkół podstawowych

Termin: 14.09.2021r. Godz. 15:30-17:00

 

 

Informacje organizacyjne:

Wszystkie spacery są bezpłatne. Prosimy o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 32 267 22 59 lub przesłanie swojego zgłoszenia (nazwa spaceru, imię, nazwisko, telefon) do koordynatorki projektu Agaty Hofelmajer-Roś na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: gok.psary.pl w zakładce projekty.

Projekt jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!