Podstawowym celem działalności GOK jest upowszechnienie sztuki, kultury, wiedzy oraz rekreacji. Działalność GOK służy społeczności lokalnej, rozwija zainteresowania mieszkańców, nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych. Przy GOK działa Koło Gospodyń Wiejskich.