Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Zapraszamy do korzystania z materiałów edukacyjnych powstałych w ramach projektu Dni Kultury Ekologicznej w gminie Psary.

Informacje o projekcie: 

Dni Kultury Ekologicznej w gminie Psary powstały jako wydarzenie łączące istniejące już inicjatywy na rzecz działań ekologicznych w gminie Psary, którymi są szkolne kluby ekologiczne i zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej.

W ramach projektu odbywały się warsztaty o tematyce ekologicznej i zrównoważonym rozwoju. Efektem tych zajęć jest siedem propozycji aktywności spisanych w postaci fiszek oraz  prezentacji:1.

baner 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RZECZNE SZLAKI - warsztaty dla dzieci i młodzieży w dolinie rzeki Jaworznik

Miejsce: https://goo.gl/maps/jwXEi36T5XcrenoB8

2. PTASIA WYPRAWA - leśne warsztaty dla rodzin z dziećmi w Górze Siewierskiej

Miejsce: https://goo.gl/maps/QRsrS9RFowSz76w19

3.BLIŻEJ NATURY - plener malarski w Centrum Edukacji Ekologicznej

Miejsce: https://goo.gl/maps/QxeW8dJffcTyvp657

4. ECO-QUIZ - zabawy w Centrum Edukacji Ekologicznej 

Miejsce: https://goo.gl/maps/QxeW8dJffcTyvp657

5. NA RATUNEK PRZYRODZIE - kilka przykładów, jak można działać na rzecz ochrony środowiska

6. PIĘKNE Z POŻYTECZNYM - jak założyć swój dobry dla przyrody ogród

7. JANE GOODALL - prelekcja przed dowolnym filmem o tematyce ekologicznej

 

Każdy temat został przygotowany w formie podręcznego PDF z informacjami merytorycznymi oraz praktycznymi, tak, aby dowolna osoba zainteresowana danym zagadnieniem samodzielnie była w stanie poprowadzić daną aktywność.

Materiały kierowane są do edukatorów i edukatorek oraz osób indywidualnych  odwiedzających gminę Psary, które chciałby ciekawie spędzić w niej dzień i dowiedzieć się, jak można działać na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego.

Materiały dostępne są bezpłatnie na następujących licencjach:

 

Licencje: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Wolno:

Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie

Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Z zachowaniem następujących warunków:

Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

 

Organizator projektu:

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

Fundatorzy projektu:

Fundacja PZU - sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Partnerzy projektu:

Urząd Gminy w Psarach

Kontakt:

gok.psary.pl

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!