Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Pierwsze szkolenia i spotkania zespołów z ekspertkami w ramach Projektu "Wyśpiewana tradycja..." za nami. Głównym zamierzeniem projektu jest popularyzacja i promocja tradycji śpiewania ludowych pieśni z terenu Zagłębia Dąbrowskiego przez lokalne zespoły śpiewacze.

 3 zespoły, które zostały wybrane w czasie otwartej rekrutacji, otrzymały wsparcie szkoleniowe w postaci warsztatów wokalnych i etnomuzykologicznych prowadzonych przez Magdalenę Szyndler - dr hab.,prof. UŚ, dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Joannę Glenc - dr hab.,prof UŚ, absolwentkę Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prowadzącą obecnie działalność dydaktyczną w ISM UŚ. Zespoły "Tęcza", "Dąbie" i „Strzyżowiczanie”, w lipcu będą uczestniczyć w warsztatach na żywo i on-line z dr Magdalenę Szyndler oraz z dr Joanną Glenc. W trakcie spotkań członkinie i członkowie zespołów będą mieli możliwość prezentacji swojego repertuar oraz przybliżenia historii zespołu, jego dotychczasowej działalności i osiągnięciach. Podczas spotkań i praktycznych zajęć z dr Joanną Glenc, zespoły szlifują swoje umiejętności w zakresie emisji głosu oraz dykcji.

Projekt „Wyśpiewana tradycja” jest bardzo potrzebny w naszej gminie. Pozwoli on udokumentować i przekazać kolejnym pokoleniom tradycje, obrzędowość oraz zwyczaje naszych rodziców i dziadków. Dokumentacja fotograficzna w obrazowy sposób pokazuje życie na wsi sprzed kilkudziesięciu laty, a przypomnienie dawnych, często już zapomnianych ludowych piosenek i przyśpiewek ocali je od zapomnienia. Żywię nadzieję, że dzięki temu nasze dzieci i wnuki poznają skrawek historii swych przodków. Sama jestem babcią, więc wiem jak ważne jest przekazywanie naszym wnukom zamierzchłej już historii poprzednich pokoleń” - powiedziała Grażyna Słania – sołtys sołectwa Strzyżowice oraz członkini Zespołu Śpiewaczego „Strzyżowiczanie”.

Pozostałe zespoły z naszej gminy, spotykają się również z dr Magdaleną Szyndler. Ich celem jest zgromadzenia oraz opracowanie informacji o ich twórczości, historii i repertuarze. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do stworzenia specjalnej strony dedykowanej psarskim zespołom – zespolyspiewacze.pl, której premiera odbędzie się w październiku 2020.

Szczegółowe informacje oraz nowinki o projekcie ukazują się w comiesięcznym newsletterze, który dostępny jest na stronie www.gok.psary.pl oraz profilu GOK na facebooku. Taka forma promocji stanowi doskonały sposób na rozpowszechnianie informacji o działaniach projektowych, ponieważ może dotrzeć do większości zainteresowanych tematyką folkloru i muzyki ludowej.

W ramach promocji projektu udało nam się pozyskać patronat instytucji, które na co dzień mają do czynienia z tematyką folkloru, ludowości oraz szeroko pojętej kultury. Współprace w zakresie informacji o projekcie podjął z nami m.in. Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Instytut im. Oskara Kolberga oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”. Ponadto wiadomość o projekcie ukażą się również na antenie Radio Katowice, co będzie niezwykle pomocne i ważne w zakresie rozpowszechniania i promocji całego projektu”. - mówi Magdalena Hak odpowiedzialna za promocje projektu.


Zapraszamy do fotorelacji z naszych działań  GALERIA ZDJĘC

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci

2020 NCK dofinans kulturawsieci rgb

 

 

 

 

Patronat nad projektem:

IMP Korfantego
    Polskie Radio Katowice Logo

KolbergLogo

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!