Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Wyniki rekrutacji - "Wyśpiewana tradycja"

Spośród przekazanych do GOKu od zespołów śpiewaczych z gminy Psary zgłoszeń do udziału w szkoleniach on-line w ramach projektu wybraliśmy 3 zespoły, które już od czerwca rozpoczną zajęcia.Są to:  zespół "Dąbie", zespół "Strzyżowiczanie", zespół "Tęcza"

Gratulujemy!

W wyborze powyższych zespołów były brane pod uwagę informacje zawarte w
karcie zgłoszeniowej:

-doświadczenie kierowników zespołów

-stopień profesjonalizacji i odbytych już szkoleń

-dotychczasowy repertuar

O terminach szkoleń w okresie od czerwca do września 2020 zespoły zostaną poinformowane telefonicznie.

Szkolenia będą prowadzone przez:

Magdalenę Szyndler - dr hab.,prof. UŚ, dyrektora Instytutu Sztuk
Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Joannę Glenc - dr hab.,prof UŚ.

Będzie to w sumie 8 spotkań podzielonych na:

-3 spotkania etnomuzykologiczne zmierzające do wybrania repertuaru
pochodzącego z tradycyjnych utworów Zagłębia Dąbrowskiego, który później
będzie ćwiczony na zajęciach praktycznych

-5 spotkań warsztatowych mających na celu nauczenia się 1 lub 2 nowych
pieśni wybranych w czasie spotkań etnomuzykologicznych

Wszystkie warsztaty będą prowadzone w formie on-line na terenie gminnych ośrodków kultury gminy Psary. Są bezpłatne i realizowane w ramach projektu "Wyśpiewana tradycja".

Pozostałym zespołom dziękujemy za przekazanie kart zgłoszeniowych, dzięki którym wezmą one udział w dodatkowych działaniach zaplanowanych w  ramach projektu:

-sesji fotograficznej

-spotkaniu z ekspertką w celu spisania historii zespołu

-nagraniach muzycznych

-spotkaniu w celu wybrania zdjęć do digitalizacji

Terminy tych aktywności będą ustalane indywidualnie z każdym z zespołów.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!