Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

sensoplastyka

Miejsce zajęć: Ośrodek Kultury w Goląszy
Godzina rozpoczęcia: poniedziałki o godz.
16:30
Czas trwania: 60 minut
Koszt zajęć: 60 zł/ miesiąc
Wymagana rejestracja w systemie zajęciowym GOK Gminy Psary.

Zapraszamy wszystkie maluszki na zajęcia sensoryczne. Tworzymy przestrzeń dla dziecka do wyrażania siebie, do ekspresji i rozwoju intra- i interpersonalnego. Plastyka sensoryczna to nie tylko brudne rączki, ale przede wszystkim stymulacja wszystkich zmysłów: węchu, smaku, słuchu, wzroku i dotyku i gwarancja dobrej zabawy.


Zajęcia prowadzi licencjonowana instruktorka sensoplastyki® Justyna Cichoń.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!