Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

W ramach projektu "goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!" stworzyliśmy "Zasady dostępnych treści..." podpowiadające, jak tworzyć artykuły, czy wpisy na portale społecznościowe, przyjazne zasadzie dostępności.

Dzięki nim łatwiej będzie Nam przygotować treści dostępne dla osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu. Za przygotowanie dokumentu była odpowiedzialna Anna Korpak - pracowniczka Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, która zajmuje się dostępnością w placówkach kultury gminy Psary. Ważną częścią naszej infrastruktury są też strony internetowe, które prowadzimy: gok.psary.pl, zespolyspiewacze.pl, historia.psary.pl Pod pojęciem dostępności stron rozumiemy: możliwość korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. W ramach naszych działań związanych z dostosowywaniem działań pod względem dostępności, Anna Korpak przygotowała dokument "Zasady tworzenia dostępnych treści - katalog dobrych praktyk dla redaktorów treści". Z dokumentem tym zapoznały się wszystkie osoby publikujące treści na naszych stronach internetowych. Jest on dostępny na licencji Creative Commons - Licencja: (CC BY-NC-SA 4.0), co oznacza, że można z niego bezpłatnie korzystać.

Niektóre z zaproponowanych przez nas zasad to:

Artykuł

Pisząc artykuł pamiętaj, by tekst był zrozumiały oraz czytelny.

Zrozumiałość

Zrozumiały tekst jest napisany w taki sposób, żeby jak najwięcej osób rozumiało przekaz. Aby zapewnić zrozumiałość stosuj poniższe zasady:

 1. Na strony internetowe pisz krótkie i zwięzłe teksty.
 2. Używaj powszechnie używanych i zrozumiałych słów.
 3. Pisz w miarę możliwości krótkimi zdaniami.
 4. W jednym zdaniu zawieraj tylko jedną myśl.
 5. Stosuj możliwie jak najmniej specyficznej terminologii, unikaj żargonu. Postaraj się, by nawet specjalistyczne teksty były zrozumiałe tak bardzo, jak tylko to możliwe.
 6. Skrótowce i skróty rozwijaj w nawiasie przy okazji pierwszego użycia w tekście. Nie używaj skrótowców w tytułach artykułów, nagłówkach oraz menu serwisu internetowego.
 7. Pamiętaj o zasadach gramatyki, ortografii oraz interpunkcji.
 8. Stosuj zasadę odwróconej piramidy – najważniejsze słowa w tytule, najważniejsze informacje w pierwszym akapicie, rozwinięcie w kolejnych akapitach i na końcu informacje dodatkowe.
 9. Stosuj nagłówki oraz wypunktowania.
 10. Podziel tekst na logiczne części, stanowiące sensowną całość.
 11. Opisz odnośnik w zrozumiały sposób, tak by użytkownik wiedział, dokąd link prowadzi.

Treść katalogu z wypisanymi praktykami dostępna jest TUTAJ

Oprócz tej publikacji została również przygotowana nowa strona ośrodka kultury, która ruszy pod koniec sierpnia. Będzie ona zawierała szereg udogodnień pomocnych w poruszaniu się po niej pod kątem dostępności.

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!