Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

zdjecie szkolenia jegier

W ramach pozyskanego dofinansowania w konkursie “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w okresie od lutego do kwietnia pracowniczki i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie wzięli udział w cyklu szkoleń mających na celu podniesienie ich kwalifikacji z obszaru kompetencji cyfrowych.

Z całego szeregu umiejętności jakie mieszczą się w tym pojęciu wybraliśmy te, które najbardziej przyczynią się do poszerzenia oferty kulturalnej kierowanej do różnych grup mieszkanek i mieszkańców gminy Psary oraz umożliwią działania promocyjne zajęć stworzonych w ramach nowych propozycji.

 Miejscem, w którym odbywały się szkolenia był Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie, pełne finansowanie tych zajęć pochodziło z dotacji uzyskanej w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.

 Cykl szkoleniowy był realizowany równolegle przez 2 podmioty: Narodowe Centrum Kultury i firmę Mega Centrum Rozwoju z Bytomia.

 Tematyka zagadnień realizowanych przez NCK obejmowała:

 

-szkolenia specjalistyczne w zakresie tworzenia na

-diagnozę otoczenia, co przełożyło się na próbę analizy, w jakim środowisku funkcjonują ośrodki kultury;

-plan przyszłych działań, jakie ośrodki mogą zaproponować mieszkankom i mieszkańcom

-cykl szkoleń online z zakresu 

 

Tematyka szkoleń dedykowanych tylko i wyłącznie dla naszych pracowników i pracowniczek:

-szkolenie z typów licencji prawnoautorskich wykorzystywanych na potrzeby tworzenia materiałów audio i wideo oraz zasad oznaczania i publikowania materiałów własnych powstających w ramach działań on-line,

-szkolenie z IT: podstawowa obsługa sprzętu komputerowego ( tablet, komputer, aparat fotograficzny), podstawowa obsługa przeglądarki internetowej, obsługa konta pocztowego, korzystanie z dokumentów na wirtualnym dysku Googla, obsługa komunikatorów internetowych pozwalających na prowadzenie zajęć on-line - obsługa pakietu Google,

-szkolenie z dostosowywania i przygotowywania treści pod kątem dostępności,

-szkolenie z tworzenia podcastów,

-szkolenie z tworzenia streamingów wydarzeń artystycznych przy użyciu kilku urządzeń rejestrujących,

-szkolenie z tworzenia prezentacji multimedialnych na bazie bezpłatnych aplikacji mobilnych.

-szkolenie z podstawowej edycji materiałów audio-wideo oraz obróbki i przygotowania fotografii do cyfrowych publikacji z wykorzystaniem bezpłatnych platform programów graficznych,

-szkolenie z korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz aplikacji mobilnych używanych w edukacji do tworzenia zajęć tematycznych.

 

Dzięki tej wiedzy pracowniczki ośrodków kultury będą mogły przygotowywać materiały w wersji online, które publikować będziemy na FB oraz kanale YouTube Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!