Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

konwersja cyfrowa

W związku z unieważnieniem konkursu z powodu napłynięcia ofert przekraczających możliwości realizacji oferty w ramach posiadanego budżetu ogłaszamy nowy konkurs.

W ogłoszeniu zmianie uległy ilości zamawianego sprzętu.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94137

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!