Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

konwersja cyfrowa

Cel projektu: "goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!"

to projekt mający na celu przeniesienie części dotychczasowych działań ośrodka do sieci.Transformacja oparta będzie na głębokiej i partycypacyjnej analizie potrzeb odbiorców i odbiorczyń, stworzeniu na jej bazie nowej strategii i kompleksowego szkolenia kadry GOKu w zakresie kompetencji cyfrowych połączonego z adekwatnym wyposażeniem infrastrukturalnym i nauką jego obsługi, co w efekcie doprowadzi do stworzenia stałej oferty działań on-line.

 

 

Główne etapy realizacji projektu:

I-diagnoza i strategia działań cyfrowych:

1.Przeprowadzenie diagnozy potrzeb działań cyfrowych wśród mieszkańców/-nek gminy Psary za pomocą różnych narzędzi badawczych.

2.Przygotowanie wstępnej strategii działań Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary na okres:2021-2023 z uwzględnieniem pozyskania zasobów infrastrukturalnych oraz kompetencji cyfrowych jakie nabędzie kadra w procesie szkoleniowym w czasie trwania projektu.

3.Na bazie wyników i wniosków z diagnozy przygotujemy odpowiednie tematy aktywności on-line do wdrożenia w III etapie trwania projektu. 

II-zakup wyposażenia i wyposażenie placówek oraz nabywanie kompetencji cyfrowych i obsługi sprzętu IT przez kadrę. 

1.Najpierw przystąpimy do wyposażenia pomieszczeń ośrodków kultury w gminie Psary w zaplanowany do zakupu sprzęt, tak, by późniejsze szkolenia i warsztaty były realizowane już na konkretnym sprzęcie poszczególnych osób kadry GOKu. 

Chcielibyśmy doposażyć ośrodki w zakresie:

a)animacji kultury:

-doposażenie reżyserki sali widowiskowej w CUS w sprzęt umożliwiający prowadzenie transmisji on-line

-zakup sprzętu do rejestracji i przesyłu materiałów audio i wideo jako transmisje na żywo lub re-transmisje wydarzeń artystycznych

-zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do montowania i tworzenia materiałów audio-wideo: w celu ich publikacji lub re-transmisji oraz tworzenia filmowego archiwum 

-zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie terenowych nagrań audio i wideo z mieszkańcami i mieszkankami na potrzeby podcastów tworzących lokalne archiwum społeczności gminy 

-zakup sprzętu do ogólnodostępnych punktów IT, z których na potrzeby działań animacyjnych w lokalnej społeczności będą mogli korzystać sami odbiorcy

b)edukacji kulturalnej (działania on-line)

-wyposażenie pracowni plastycznych i pracowni filmowej “STOP-KLATKA”

-zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie szkoleń i warsztatów on-line na poszczególnych placówkach przez instruktorów: zajęć muzycznych, gry w szachy, fitness i zajęć ruchowych

-zakup licencji oprogramowania do prowadzenia spotkań on-line

Dodatkowo planujemy też stworzyć 5 punktów IT dla mieszkanek i mieszkańców gminy Psary. Możemy wybrać 5 ośrodków. Ich wybór zostanie dokonany na podstawie formularzy zgłoszeniowych, w których kierowniczki ośrodków wraz ze współpracującymi z nimi organizacjami społecznymi opiszą wykorzystanie sprzętu na cele społeczne.

2.Szkolenia dla pracowniczek GOKu będą służyły przygotowaniu konkretnych aktywności zaplanowanych na bazie wniosków z diagnozy. Kadra uczestnicząca w blokach szkoleniowych będzie opracowywała już konkretne materiały do swoich zajęć i aktywności na ośrodkach w GOKach.

3.Równolegle do szkoleń będzie przygotowywany harmonogram fazy III,w którym rozpisane zostaną:

-nabory uczestników na poszczególne zajęcia

-media i aplikacje za pomocą, których będą upubliczniane i prowadzone aktywności on-line

-stworzenie dedykowanej podstrony na działalność on-line 

III-praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

1.Prowadzenie działań hybrydowych lub całkowicie w formie on-line przez wszystkie GOKi wraz ze wsparciem eksperckim: w pracowniach tematycznych, kursach indywidualnych instruktorów, wydarzeniach artystycznych na sali widowiskowej, inicjowanie działań cyfrowych w społecznościach lokalnych.

2.Ewaluacja i analiza przebytego procesu prowadząca do zakończenia prac nad strategią działania w obszarze działalności cyfrowej na kolejne lata wraz z kalendarzem działań GOKu na 6 miesięcy.

 

 

Wartość projektu: 160 300 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 100 %

 

Realizacja: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

Kontakt: 32 267-22-59, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizacja pracowników: p.o. dyrektora Magdalena Hak

Koordynacja projektu: Agata Hofelmajer-Roś

Zespół projektu: Anna Korpak, Honorata Grudzień, Michał Wyszyński

 

Informacja o wynikach naboru: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/wyniki-naboru-do-konkursu-grantowego

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!