Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

konwersja cyfrowa

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary pozyskał dotację w wysokości 160 300 zł na działania inwestycyjne i szkoleniowe w ramach programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" finansowanego z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

 GOK znalazł się wśród 200 beneficjentów z całej Polski. O fundusze starało się łącznie 1221 podmiotów.

Projekt o nazwie "goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!", będzie realizowany od lipca 2021 do czerwca 2022 i ma za zadanie wzmocnić kompetencje instytucji w zakresie działań kulturalnych prowadzonych on-line i stacjonarnie.

Jest to największa dotacja jaką uzyskał Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w swojej historii na działania związane ze szkoleniem kadry i doposażeniem w sprzęt inwestycyjny.

Za przygotowanie wniosku i koncepcję odpowiada Agata Hofelmajer-Roś, która wraz z p.o. dyrektora Magdaleną Hak przygotowały aplikację.

Dzięki dotacji GOK zakupi sprzęt umożliwiający między innymi realizację: transmisji on-line wydarzeń kulturalnych i zajęć warsztatowych, otworzenie mobilnych punktów ze sprzętem teleinformatycznym dla mieszkańców oraz doposażenie pracowni plastycznych, muzycznych wraz z wyposażeniem instruktorów fitness, w sprzęt do prowadzenia zajęć w wersji zdalnej. Instruktorzy wraz z kadrą kierowniczą wezmą udział w szkoleniach z zakresu przygotowania nowej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Psary, tak, by od marca 2022 przygotować nową ofertę zajęć animacyjno-kulturalnych.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!