Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

12 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Górze Siewierskiej tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło 75-lecie swojego istnienia i działalności. Uroczystości rozpoczęła Msza Świętą w parafii pw. Wszystkich Świętych w Siemoni. Po Mszy na początku spotkania wszyscy uroczyście odśpiewali hymn, po czym każdy z gości mógł złożyć solenizantkom życzenia. Dla najaktywniejszych członkiń Koła zostały wręczone ordery „Serca Matki Wsi” oraz pamiątkowe listy gratulacyjne za długoletnią pracę na rzecz Koła oraz lokalnej społeczności.

W trakcie spotkania członkowie KGW oraz Zespołu Górzanie przybliżyli historię powstania oraz działalności Koła, a zaprezentowali kilka ludowych piosenek i przyśpiewek, które posiadają w swoim bogatym repertuarze. Dla każdego z gości czekała pamiątkowa kronika, do której każdy mógł się wpisać i złożyć jeszcze raz życzenia. Na zakończenie rozbrzmiała muzyka, a wszyscy uczestnicy rozpoczęli wspólną zabawę i świętowanie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Andrzej Krawczyk, Wicestarosta Powiatu Będzińskiego – Adam Lazar, Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica, Radny Szczepan Kotuła, Kanclerz Diecezji Sosnowieckiej – ks.dr Mariusz Karaś, Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Siemoni – Marek Wyjadłowski, Wiceprezes Klubu Sportowego „Góra Siewierska” Stanisław Kotuła, sołtys Marian Sobieraj, Joanna Biłejczuk – przedstawiciel Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego, reprezentacje gminnych Kół Gospodyń Wiejskich z: Dąbia, Strzyżowic, Gródkowa, Psar oraz Brzękowic, a także członkowie Orkiestry Dętej z Góry Siewierskiej. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich składają serdeczne podziękowania wszystkim gościom, którzy tak licznie przybyli na uroczystość, Dyrektorowi GOK Annie Nagły za pomoc w organizacji tego święta oraz sponsorom za wsparcie finansowe Państwu: Grzegorzowi Banasikowi, Markowi Rybakowi, Aurelii Stuczeń, Stanisławowi Jareckiemu, Agnieszce Banasik oraz Markowi Nowakowi.

MK

 

joomplu:3983joomplu:3991joomplu:3989

 

PRZEJDŹ DO GALERII

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!