Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:8087Czas letnich festynów w pełni. Po Górze Siewierskiej, Brzękowicach i Preczowie, przyszedł czas na Malinowice. 31 lipca w budynku byłej szkoły odbył się festyn środowiskowy dla mieszkańców sołectwa i nie tylko. Pomimo mało sprzyjającej aury, nastroje oraz dobre humory dopisywały wszystkim uczestnikom. Organizatorzy przygotowali bardzo atrakcyjną część artystyczną, podczas, której dla zebranych gości zaprezentował się zespół „Dąbie” oraz „Kapela Gródków”. 

Po występach rodzimy artystów, do wspólnej zabawy zachęcała grupa taneczna z show artystycznym pt ”Dance with somebody”. Wokalno-taneczny kwartet, kolorowymi strojami zachęcał do wspólnego śpiewania, a nawet tańczenia, przy gorących tanecznych rytmach. Dopełnieniem festynu był kiermasz zorganizowany przez gospodynie z lokalnego Klubu Emerytów i Rencistów, które sprzedawały upieczone przez siebie słodkości oraz częstowały kawą i herbatą.

 

Niedzielny festyn swoją obecnością zaszczyciła Zastępca Wójta Marta Szymiec, która witając gości podziękowała gorąco za zaproszenie oraz przybliżyła mieszkańcom najbliższe plany zmian oraz inwestycji w sołectwie. Ponadto wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor GOK Anna Nagły, Remigiusz Olesiński radny gminy, Ryszarda Będkowska prezes KGW Malinowice oraz Teresa Olesińska prezes Klubu Emerytów i Rencistów. GALERIA

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!