Informujemy, że planowany na 28 lipca festyn sołecki w Malinowicach został odwołany ze względu na prace remontowe przeprowadzane w miejscu odbywania się festynu (plac przy budynku byłej szkoły w Malinowicach).