Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

foto 4 20190729 12693814689 sierpnia w ośrodku kultury w Sarnowie zakończyły się letnie półkolonie organizowane przez GOK. Podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku odbyły się 3 turnusy dla dzieci w wieku 6-11 lat, w których łącznie wzięło udział 42 dzieci. W ramach każdego turnusu uczestnicy mieli zapewnione pełne wyżywienie, opiekę instruktora oraz ubezpieczenie. W tym roku tematyka turnusów była bardzo różnorodna. Turnus pierwszy i drugi przebiegały pod nazwą ""Wakacyjny misz masz". Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, ruchowych oraz grach i zabawach integracyjnych.

Wspólnie stworzyły makietę naszej gminy oraz muzyczne eko instrumenty. Trzeci turnus upłynął pod znakiem "Zagrożonych gatunków zwierząt". Podczas zajęć dzieci tworzyły m. in. mapy kontynentów oraz poznawały najbardziej zagrożone wyginięciem zwierzęta. Największą atrakcją były jednak wyjazdy do chorzowakiego zoo, gdzie uczestnicy mogli zwiedzić i poznać mieszkające tam zwierzęta oraz wziąć udział w warsztatach przyrodniczych. Każde dziecko na zakończenie turnusu otrzymało pamiątkowy dyplom uczestnika, który na pewno będzie im przypominał o radosnej i beztroskiej wakacyjnej zabawie. GALERIA ZDJĘĆ

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!