Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ogólnopolska Giełda Projektów – znamy wyniki naboru projektów!Z radością ogłaszamy listę szesnastu pomysłodawców, którzy zaprezentują swoje projekty przed animatorami kultury i edukatorami z całej Polski. Na X Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów Kulturalnych spotkamy się już w dniach 15-16 października 2020 roku w Warszawie. (źródło: www.nck.pl

Otrzymaliśmy aż 73 zgłoszenia od autorów, którzy zrealizowali projekty kulturalne, nawiązujące do tematyki tegorocznej X Ogólnopolskiej Giełdy Projektów: animacja w sieci. Liczba zgłoszeń przewyższyła nasze oczekiwania i potwierdziła ogromne zapotrzebowanie na animacyjne działania w środowisku kultury za pośrednictwem m.in. medium Internetu. Komisja oceniająca, w skład której wchodzili przedstawiciele i przedstawicielki Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Kultury Miejskiej, Muzeum Miasta Gdyni, Instytutu Dizajnu w Kielcach, Białostockiego Ośrodka Kultury, Podlaskiego Instytutu Kultury, Warsztatów Kultury w Lublinie, Strefy Kultury Wrocław, Katowice Miasto Ogrodów, Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatki Żaka wyłoniła listę 16 projektów, których autorzy opowiedzą o swoich działaniach w sesji plenarnej X Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, oraz 15 projektów, które będą mogły zaprezentować się w sesji posterowej.  

Wybrane działania były oceniane przede wszystkim pod kątem zgodności z tematem. Ponadto dla Komisji istotna była wartość merytoryczna projektu, czyli aspekt tworzenia i podtrzymywania więzi społecznych, poprzez działania wykorzystujące m.in. medium Internetu oraz edukowania, szerzenia wiedzy i digitalizowania zasobów kultury. Podczas oceny projektów liczyła się też ich dokumentacja fotograficzna, a także przygotowana ewaluacja. 

Rejestracja uczestników na wydarzenie w Warszawie oraz na wydarzenie online rozpocznie się w połowie września.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!