SFPiPZPreczow2022  Już 18 czerwca w Preczowie odbędzie się XVII Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych. Zapraszamy do zapoznania się z   Regulaminem.

XVII ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ZALOTNYCH 2022

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU:

18 czerwca 2022 r., godzina 15:00

Plac przy Ośrodku Kultury w Preczowie, ul. Dębowa 1, 42-512 Preczów

CEL:

 1. Prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych, śpiewaczych, chórów i kapel (min. 3 osoby).

 2. Odkrycie i wspieranie talentów artystycznych młodzieży i dorosłych. Promocja i popularyzacja kultury ludowej.

 3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu i kultury żywego słowa.

 4. Prezentacja zachowanej tradycji ludowej naszego regionu, jak i innych regionów kraju.

 5. Inspirowanie młodego pokolenia do kultywowania i rozwijania obyczajów ludowych, a także poznawania tradycji literackich i muzycznych.

 6. Wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnicy powinni mieć skończone 16 lat.

 2. Każdy z uczestników może wystąpić tylko w jednej z wybranych kategorii.

  • kapela ludowa, folklorystyczna (min. 3 os.)

  • zespół śpiewaczy, folklorystyczny, chór (powyżej 3 os).

 1. Wykonawcy przygotowują po 2 utwory konkursowe, w tym jeden wywodzący się z regionalnej kultury ludowej (piosenka/przyśpiewka ludowa).

UWAGA: 3 dodatkowy utwór wykonawcy powinni mieć przygotowany, ale jego wykonanie uzależnione będzie od decyzji Jury.

 1. Zespoły zobowiązują się do przestrzegania godziny swojego występu i do zgłoszenia się na miejsce festiwalu minimum 30 minut przed występem.

 2. Łączny czas trwania występu – do 10 minut. Przekroczenie czasu występu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Karty zgłoszeniowe można nadesłać pocztą tradycyjną, na adres: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Gródków lub drogą mailową:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem XVII ŚFPiPZ 2022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2022 r.

 1. Do karty zgłoszeniowej należy obowiązkowo wpisać ilość wykonawców/członków zespołu wraz z kierowcą, które będą występować podczas festiwalu.

 2. W karcie zgłoszenia należy zaznaczyć z jakich instrumentów korzystają wykonawcy oraz które wymagają nagłośnienia.

 3. Kierownik zespołu zobowiązany jest do dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która jest niezbędna do wzięcia udziału w festiwalu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje niedopuszczeniem zespołu do uczestnictwa w festiwalu.

 4. Kierownik zespołu jest zobowiązany do posiadania pisemnej zgody członków zespołu, którym kieruje na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku członków zespołu podczas XVII Świętojańskiego Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych 2022.

NAGRODY:

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się w dniu festiwalu.

 2. Nagrody zostaną ufundowane przez samorząd gminy Psary oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary.

 3. Podział nagród pozostaje w gestii Jury.

 4. Nagrody przyznawane będą w kategoriach kapela oraz zespoły śpiewacze za zajęcie:

 • miejsce I, statuetka, nagroda pieniężna (800 zł),

 • miejsce II, statuetka, nagroda pieniężna (600 zł),

 • miejsca III statuetka, dyplom, nagroda pieniężna (400 zł),

 • wyróżnienia, dyplom, nagroda rzeczowa,

 1. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy za udział.

 2. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody za poszczególne miejsce.

 3. Nagroda pieniężna zostanie przelana na numer konta bankowego podany w karcie zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zapewnia słodki poczęstunek.

 2. Po przybyciu na miejsce imprezy zespoły są zobowiązane zgłosić się do biura organizatora znajdującego się przy scenie w celu rejestracji i odbioru talonów.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu kolejności występów.

 4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury. Uczestnicy zapewniają sobie przewóz na Festiwal, we własnym zakresie. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników.

 5. Organizator ustala kolejność występowania zespołów,która zostaje podana do wiadomości zespołom w dniu imprezy i nie podlega zmianom.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie bez powiadamiania uczestników festiwalu.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania i późniejszego wykorzystania wizerunku, zdjęć i materiałów audio i wideo, prezentacji występów uczestników festiwalu w radio, telewizji i innych materiałach promocyjnych bez wypłacenia honorariów.

W PROGRAMIE FESTIWALU PRZEWIDZIANY JEST POCHÓD NAD RZEKĘ ORAZ TRADYCYJNY ZWYCZAJ PUSZCZANIA WIANKÓW NA WODĘ, ZATEM ZACHĘCAMY GORĄCO DO PRZYGOTOWANIA KOLOROWYCH, ŚWIĘTOJAŃSKICH WIANKÓW, KTÓRE BĘDĄ PODLEGAĆ OCENIE KONKURSOWEJ.

DANE KONTAKTOWE DO ORGANIZATORÓW FESTIWALU:

TEL. 32 267 22 59, wew. 21

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania