Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Serdecznie zapraszamy na wakacyjną przygodę w gminie Psary czyli do wzięcia udziału w półkolniach letnich!

Oferujemy dwa turnusy półkonii:

I turnus - 8 -12 lipca
II turnus - 5 - 9 sierpnia
miejsce: Ośrodek Kultury z bawialnią w Goląszy Górnej
Wiek: od 6 lat
Cena: 760 zł

Zapisy i więcej info:
Kreo Przestrzeń dla Edukacji
Tel. +48 508 288 150

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!