Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

XIX Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych
Już 22 czerwca 2024 roku zapraszamy do udziału w XIX Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie!

Celem festiwalu jest:

Prezentacja dorobku artystycznego zespołów śpiewaczych i kapel ludowych.
Odkrycie i wspieranie talentów artystycznych młodzieży i dorosłych.
Promocja i popularyzacja kultury ludowej.
Inspirowanie młodego pokolenia do kultywowania i rozwijania obyczajów ludowych.
W festiwalu mogą wziąć udział:

 • Zespoły śpiewacze
 • Kapely ludowe
 • Zespoły folkowe


Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca 2024 roku.

Do pobrania:

Regulamin festiwalu: URL Regulamin XIX ŚFPiPZ 2024
Karta zgłoszenia: URL Karta zgłoszenia XIX ŚFPiPZ 2024
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

W programie festiwalu:

 • Występy konkursowe
 • Pochód nad rzekę
 • Tradycyjne puszczanie wianków na wodę
 • Nagroda dla najpiękniejszego wianka

Zapraszamy do udziału!

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!