Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

 

Zapraszamy do zapisów na zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z klas I-VIII.

Zajęcia będą odbywały się od lutego w poszczególnych grupach wiekowych do 12 osób w Ośrodku Kultury w Preczowie w piątki w godz. 15:00 - 17:00.

Czas trwania: 45 - 60 minut

Koszt: 100 zł/miesiąc

Zapisy po numerem telefonu: 32 267 22 59

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!