23 września w Ośrodku Kultury w Sarnowie Zespół „Zagłębianki” i Kapela Ludowa „Sarnowianie”obchodzili jubileusz 40-lecia pracy artystycznej.

W tym wyjątkowym święcie zacnym jubilatom towarzyszyły władze samorządowe gminy, proboszcz sarnowskiej Parafii ks Andrzej Ciszewski, społeczność sołectwa Sarnów i przyjaciele Zespołu.

Szczególnymi gośćmi były Panie Zdzisława Szwedowska i Maria Gaduła pełniące funkcje kierownika artystycznego Zespołu i choreografa w momencie powstania Zespołu czyli przed czterdziestoma laty.

Jubilatki odebrały gratulacje, kwiaty, życzenia i podziewania za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia kultury i folkloru w gminie do Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia, Zastępcy Wójta Marty Szymiec, Sekretarza Mirelli Barańskiej-Sorn i Skarbnika Joanny Przybyłek.

Wójt Gminy przekazał też Zespołowi nowoczesny keyboard, który będzie cenną pomocą w próbach Zespołu.

Dyrektor GOK Anna Nagły wręczyła Członkiniom Zespołu „Zagłębianki” i Członkom Kapeli Ludowej „Sarnowianie” symboliczny bon o wartości 2000 zł, który pokryje koszty elementów strojów dla zespołów.

Wszystkie członkinie zespołu „Zagłębianki” i członkowie kapeli „Sarnowianie” otrzymali ponadto płyty CD z piosenkami zespołu i kapeli. Płyta została wydana przed GOK Gminy Psary, a nagrana przez Zespół w tym roku.

zespołowi życzenia i prezenty przekazali także Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica, radni z sołectwa Sarnów Małgorzata Pasek i Aleksander Jewak, Naczelnik OSP Sarnów Łukasz Janota oraz delegacje zaprzyjaźnionych zespołów folklorystycznych z terenu gminy Psary. Jubilatki zadbały o smaczny poczęstunek dla gości i wspaniałą zabawę taneczną.

Bogata oprawa jubileuszu nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie finansowe GOK Gminy Psary i sponsorów. Szczególne podziękowania należą się: Annie i Marcinowi Mularskim, Bogdanowi i Aleksandrze Oliwom, Justynie Hołubowskiej, Małgorzacie Pasek, Zofii Musiał, Krzysztofowi Przybyłowskiemu, Halinie Solipiwko, Jadwidze Gradzik i Andrzejowi Knapikowi.

Wśród wielu serdeczności i przekazywanych życzeń dominowały te, by zespół nadal prężnie działał i rozsławiał naszą gminę w całej Polsce, czego także w imieniu redakcji „Zagłębiankom” życzymy.

 

Galeria zdjęć