Zapraszamy na zajęcia w ramach KÓŁKA SZACHOWEGO, które odbywają się będą w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach, ul.  1-go Maja 17 według poniższego harmonogramu.

I grupa: wtorek od godz. 13:00-14:00 (max 30 osób)

Instruktor: Ireneusz Tryjański

Odpłatność: 20 zł/mc

Opłatę należy uiścić z góry,  do 10 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem zajęć.